با آموزش بورس در خانه سرمایه در ۳هفته ۶۲% سود کردم

آقای محسن حیدری دانشجوی دوره ۱۳ نخبگان خانه سرمایه می‌باشند، ایشان درباره سهم‌هایی که تا به حال خریداری کرده است، می‌گویند:

دو عدد از لذت بخش‌ترین سهم‌هایی که تا به حال خریداری کردم که یکی از آن‌ها سهم وتوکا فولاد بود که در مدت سه هفته ۶۲ درصد سود دریافت کردم و سهام دوم شرکت والحساب‌ها، سرمایه گذاری لیزینگ رایان سایپا بود که با قیمت ۱۱۰ میلیون تومان خریداری کردم که در بازه ۴ الی ۵ هفته که ۵۳ درصد سود دریافت کردم. همچنین سهم‌های دیگری خریداری کرده بودم، برای مثال پتروشیمی زاگرس و شب خیز که در بازه‌های ۳ الی ۴ هفته ۲۰ تا ۲۵ درصد به ما سود دادند.

دیدگاه شما

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.