خانه سرمایه

کارمزد خرید و فروش سهام در بورس | نرخ جدید کارمزد معاملات بورس

کارمزد خرید و فروش سهام در بورس

همان‌طور که در مقالات پیشین خدمت شما عرض شد بایستی جهت انجام معاملات اوراق بهادار اعم از سهام؛ اوراق تسهیلات مسکن؛ اوراق مشارکت و اوراق اجاره به کارگزاری مراجعه کرده و اقدام به ثبت‌نام و دریافت کد بورسی و یا کد معاملاتی نمایید. در واقع کارگزاری واسطی بوده که برای شما زمینه‌های لازم جهت انجام معاملات راحت‌تر را فراهم می‌نماید و بابت انجام این فعالیت کارمزدی را از شما دریافت می‌کند. در این مقاله راهنمای کاملی از کارمزد خرید و فروش سهام در بورس خدمت شما ارائه می‌کنیم تا از این دریچه بتوانید با دید کاملی به خرید و فروش اوراق بهادار بپردازید.نکات مهم در خصوص کارمزد معاملات در بورس

۱)در معاملات بازار بورس نیز همچون سایر معاملات بحث مالیات مطرح است اما نکته مهم و حائز اهمیت آن است که مالیات تنها در زمان فروش اوراق اخذ می‌گردد و در زمان خرید اوراق مالیاتی از شما دریافت نمی‌شود.

۲)کارمزد و مالیات پرداختی از سوی شما مستقیماً از حساب شما نزد کارگزاری کسر می‌گردد و شما نباید نگران این مسئله باشید که در پایان هر دوره بایستی مبالغی را به حساب ر نهاد مربوطه واریز نمایید( لازم به ذکر است که شرکت‌ها بابت عملکرد سالیانه خود بایستی اظهارنامه عملکرد پر نموده و به سازمان مالیاتی ارسال کنند و یا شما درصورتی‌که خانه‌ای را اجاره دهید بابت درآمد اجاره خود بایستی به صورت دوره‌ای اظهارنامه مالیاتی را تکمیل نمایید اما در معاملات بورس نیاز به این‌گونه فعالیت‌ها نیست).

۳)مالیات پرداختی بابت فروش سهام معادل ۰٫۵ درصد یا ۰٫۰۰۵ مبلغ فروش سهام است( فارغ از اینکه شما در آَن معامله سود یا زیان کنید). در سال ۱۳۹۷ در راستای ایجاد جذابیت بیشتر معاملات بورس، مالیات فروش سهام از ۰٫۵ درصد به ۰٫۱ درصد کاهش پیدا کرده است. بنابراین درصورتی‌که مصوبه جدیدی از سوی دولت و اداره مالیات منتشر نگردد نرخ مالیات فروش سهام در سال ۱۳۹۸ مجدداً به سطح قبلی خود بازخواهد گشت.

۴)همان‌طور که در مقالات پیشین خدمت شما عرض شد از طریق حساب کاربری خود نزد کارگزار بورس اوراق بهادار می‌توانید سهام درج‌شده در بازار بورس و فرابورس، اوراق تسهیلات مسکن، اوراق اختیار فروش تبعی، اوراق مشارکت و اوراق اجاره را مورد معامله قرار دهید. کارمزد و مالیات تمامی اوراق فوق یکسان نبوده و هر ورقه بهادار نرخ خاص خود را دارد که در ادامه به تفکیک اوراق در این رابطه توضیحاتی ارسال خواهد شد.

کارمزد معاملات سهام پذیرفته‌شده در بورس

همان‌طور که پیش‌ازاین نیز ذکر گردید بابت خرید و فروش سهام مبالغی تحت عنوان کارمزد معاملات و مالیات کسر می‌گردد که از آن‌ها تحت عنوان کسورات یاد می‌گردد. حال در قالب مثال عملی نحوه محاسبات مربوط به کسورات را در خرید و فروش سهام بورسی تشریح می‌کنیم.

کارمزد خرید و فروش سهام در بورس | نرخ جدید کارمزد معاملات بورس

همان‌طور که در عکس فوق مشاهده می‌نمایید جمع کارمزد معاملات بابت خرید سهام معادل ۰٫۴۶۴ درصد قیمت خرید است درحالی‌که بابت فروش سهام مبلغی معادل ۰٫۵۷۵ درصد قیمت فروش کسر می‌گردد که البته ۰٫۱ درصد کسورات مربوط به مالیات است و طبق آنچه در بالا ذکر گردید درصد مالیات در سال‌های آتی به سطح نرمال خود یعنی ۰٫۵ درصد مبلغ فروش بازخواهد گشت اما چون این مقاله در سال ۱۳۹۷ نگاشته شده است ما در محاسبات خود از ۰٫۱ درصد به عنوان نرخ مالیات مبنای محاسبات استفاده می‌کنیم.

حال فرض کنید که شما می‌خواهید تعداد ۱۰ هزار سهم شرکت زامیاد با نماد خزامیا را در قیمت ۱۰۰۰ ریال خریداری نموده و پس از دو ماه در قیمت ۱۲۵۰ ریال به ازای هر سهم به فروش برسانید. حال در محاسبات ذیل به شما نشان خواهیم داد که شما به چه میزان سرمایه جهت خرید تعداد سهام مزبور نیاز خواهید داشت. به محاسبات ذیل توجه فرمایید:

در حالت عادی و در شرایطی که کسوراتی وجود نداشته باشد شما بابت خرید ۱۰ هزار سهم خزامیا در قیمت ۱۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰ میلیون ریال نیاز داشتید اما چون کسورات خرید سهام بورسی معادل ۰٫۴۶۴ درصد است بنابراین ارزش ریالی موردنیاز شما بابت خرید تعداد ۱۰ هزار سهم خزامیا معادل ۱۰۰۴۶۴۰۰ ریال است زیرا:

ارزش  ریالی خرید یک سهم خزامیا با لحاظ کارمزد:

۱۰۰۰ * ۱٫۰۰۴۶۴ = ۱۰۰۴٫۶۴

ارزش ریالی خرید ۱۰ هزار سهم خزامیا :

۱۰۰۰ * ۱۰۰۰۰ * ۱٫۰۰۴۶۴ = ۱۰۰۴۶۴۰۰

درنتیجه چنانچه شما در حساب خود تنها مبلغ ده میلیون ریال موجودی داشته باشید نمی‌توانید تعداد ۱۰ هزار سهم خزامیا را در قیمت ۱۰۰۰ ریال درخواست دهید و برای اینکه بتوانید سفارش خرید خود را ثبت نمایید یا مجبور به کاهش قیمت خرید هستید( که عموماً کار غیرمرسومی است مگر آنکه سطور عرضه و تقاضا ارقام پایین‌تری را نمایش دهد) و یا اینکه تعداد سهام مدنظر خود را کاهش دهید و مثلاً تعداد ۹۹۶۰ سهم خزامیا را در این قیمت درخواست دهید.

اما برای فروش تعداد ۱۰ هزار سهم خزامیا در قیمت ۱۲۵۰ ریال موجودی ریالی که به حساب شما منظور خواهد شد به این شیوه محاسبه می‌گردد:

درصد کسورات فروش سهام: ۰٫۵۷۵٪ یا ۰٫۰۰۵۷۵

ارزش ریالی فروش ۱۰ هزار سهم خزامیا در قیمت ۱۲۵۰ ریال

۱۰۰۰۰ * ۱۲۵۰ = ۱۲۵۰۰۰۰۰

مبلغی که پس از اعمال کسورات به حساب شما واریز خواهد شد برابر خواهد شد با :

۱۲۵۰۰۰۰۰ * (۱ – ۰٫۰۰۵۷۵) = ۱۲۵۰۰۰۰۰ * ۰٫۹۹۴۲۵ = ۱۲۴۲۸۱۲۵

درواقع اگر کسوراتی وجود نداشت ۱۲۵۰۰۰۰۰ ریال به‌حساب شما منظور می‌شد( و ارزش فروش ضریب یک می‌گرفت) اما در زمان حال ۰٫۰۰۵۷۵ به‌عنوان ضریب کاهنده لحاظ می‌شود و درواقع ۰٫۹۹۴۲۵ به‌عنوان ضریب مورد تائید جهت محاسبه ارزش ریالی متعلق به شما انتخاب می‌گردد. مجدداً تأکید می‌گردد که در محاسبات فوق میزان مالیات معادل ۰٫۱ درصد ارزش ریالی فروش لحاظ شده و در سال‌های دیگر و در حالت عادی مالیات فروش سهام معادل ۰٫۵ درصد ارزش فروش است. هم‌چنین مالیات از ارزش فروش سهام اخذ می‌گردد و درواقع در معاملات سهام کاری به سود یا زیان شما ندارند.

کارمزد معاملات سهام پذیرفته‌شده در فرابورس

کارمزد معاملات در بازار فرابورس تفاوت چندانی با بازار بورس ندارد و تنها کارمزد معاملات خرید سهام به‌جای ۰٫۴۶۴ درصد رقم ۰٫۴۵۴ درصد است و کارمزد فروش نیز مشابه بازار بورس است. به‌منظور جلوگیری از تکرار مطالب تکراری از بیان مثال برای بازار فرابورس خودداری می‌گردد.

کارمزد معاملات اوراق مشارکت و اوراق اجاره

اوراق مشارکت، اوراق اجاره، اسناد خزانه و … جزو ابزار بازار بدهی محسوب می‌شوند. زیرا این اوراق جزو بدهی‌های شرکت منتشرکننده به‌حساب می‌آیند. نرخ کارمزد اوراق بدهی هم در خرید و هم در فروش معادل ۰٫۰۷۲۵ درصد است. برای مثال فرض کنید شما به دنبال خرید ۱۰۰ ورقه اوراق مشارکت یک‌میلیون ریالی هستید و پس از مدتی این اوراق را در قیمت ۱۰۲۰۰۰۰ ریال به فروش می‌رسانید. کارمزد خرید و فروش را محاسبه می‌کنیم:

ارزش خرید هر ورقه مشارکت بدون کارمزد : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال

کارمزد خرید اوراق : ۰٫۰۷۲۵ یا ۰٫۰۰۰۷۲۵

ارزش خرید هر ورقه مشارکت با لحاظ کارمزد :

۱۰۰۰۰۰۰ * (۱ + ۰٫۰۰۰۷۲۵) = ۱۰۰۰۷۲۵

ارزش ریالی موردنیاز بابت خرید ۱۰۰ ورقه مشارکت :

۱۰۰۰۷۲۵ * ۱۰۰ = ۱۰۰۰۷۲۵۰۰

درحالی‌که اگر کارمزدی وجود نداشت ارزش پرداختی بابت ۱۰۰ ورقه مشارکت معادل ۱۰۰ میلیون ریال می‌شد.

حال فرض می‌کنیم که این ورقه بهادار به ۱۰۲۰۰۰۰ ریال برسد. ازآنجایی‌که کارمزد فروش نیز ۰٫۰۷۲۵ درصد است ارزش ریالی موجود در حساب پس از کسر کارمزد به شرح زیر خواهد بود:

ارزش فروش یک ورقه مشارکت بدون لحاظ کارمزد : ۱۰۲۰۰۰۰ ریال

کارمزد فروش اوراق : ۰٫۰۷۲۵ درصد یا ۰٫۰۰۰۷۲۵

ارزش فروش هر ورقه مشارکت با لحاظ کارمزد :

۱۰۲۰۰۰۰ * (۱ – ۰٫۰۰۰۷۲۵) = ۱۰۲۰۰۰۰ * ۰٫۹۹۹۲۷۵ = ۱۰۱۹۲۶۰

درنتیجه ارزش ریالی ناشی از فروش ۱۰۰ عدد ورقه مشارکت برابر خواهد بود :

۱۰۱۹۲۶۰ * ۱۰۰ = ۱۰۱۹۲۶۰۰۰

درحالی‌که اگر کارمزدی در میان نبود ارزش ریالی فروش این اوراق معادل ۱۰۲۰۰۰۰۰۰ ریال می‌شد.

کارمزد اوراق تسهیلات مسکن (تسه)

اوراق تسهیلات مسکن(تسه) نوعی از اوراق است که شما با خرید این اوراق می‌توانید در دریافت وام مسکن اولویت پیدا کنید و برای خرید این اوراق می‌توانید به شعب بانک مسکن مراجعه کرده و یا از طریق سامانه معاملات آنلاین کارگزاری اقدام به خرید این اوراق بنمایید. کارمزد خرید این اوراق معادل ۰٫۴۹ درصد قیمت خرید و کارمزد فروش این اوراق ۰٫۲۴ درصد ارزش فروش است. فرض کنید که شما می‌خواهید تعداد ۱۰۰ ورقه تسهیلات مسکن را به قیمت هر برگه ۷۰۰ هزار ریال خریداری کنید. در این صورت مبلغی که بابت خرید این اوراق نیاز خواهید داشت برابر است با:

قیمت خرید یک ورقه تسهیلات مسکن بدون کارمزد: ۷۰۰۰۰۰ ریال

قیمت خرید یک ورقه تسهیلات مسکن با کارمزد:

۷۰۰۰۰۰ * (۱ + ۰٫۰۰۴۹) = ۷۰۳۴۳۰

بنابراین شما برای خرید تعداد ۱۰۰ ورقه تسه بایستی موجودی به میزان ۷۰۳۴۳۰۰۰ ریال را تعبیه نمایید.

۷۰۳۴۳۰ * ۱۰۰ = ۷۰۳۴۳۰۰۰

حال فرض کنید قیمت این ورقه به ۶۵۰۰۰۰ ریال کاهش پیدا کرده است و شما به هر دلیلی می‌خواهید ۱۰۰ برگه تسه را به فروش برسانید. بنابراین ارزش ریالی که به شما تعلق خواهد گرفت برابر خواهد بود با :

ارزش فروش یک برگه تسه = ۶۵۰۰۰۰ ریال

کارمزد فروش اوراق = ۰٫۲۴ درصد ارزش فروش

ارزش ریالی ۱۰۰ برگه تسه بدون لحاظ کارمزد :

۶۵۰۰۰۰ * ۱۰۰ = ۶۵۰۰۰۰۰۰

ارزش ریالی ۱۰۰ برگه تسه با لحاظ کارمزد :

۶۵۰۰۰۰۰۰ * (۱ – ۰٫۰۰۲۴) = ۶۵۰۰۰۰۰۰ * ۰٫۹۹۷۶ = ۶۴۸۴۴۰۰۰

درواقع پس از فروش ۱۰۰ برگه تسه در قیمت ۶۵۰۰۰ ریال مبلغ ۶۴۸۴۴۰۰۰ ریال در حساب شما منظور خواهد شد.

مؤلف: احمد لحیم گرزاده

ترتیبی که برای خواندن مقالات" آنچه یک سرمایه گذار بورس باید بداند (مفاهیم و اصطلاحات مهم بورس) "به شما پیشنهاد می‌کنیم:

دیدگاه شما

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.