آذر ۱۲, ۱۳۹۴

مشاور سرمایه گذاری

مشاور سرمایه گذاری در بورس چیست و کیست؟ به دلیل اینکه همه افراد نمی توانند در بازار بورس موفق عمل کنند شرکت هایی از سمت سازمان […]
آذر ۱۱, ۱۳۹۴

آیا الان زمان مناسبی برای سرمایه گذاری در بورس است؟

ویدئو آیا الان زمان مناسب سرمایه گذاری در بازار بورس است ؟ پاسخ به سوال الان زمان مناسبی برای سرمایه گذاری در بورس است ؟ تقریبا […]