مرور برچسب

تحلیل صورت جریان وجوه

تحلیل صورت جریان نقدی شرکتها به آسانترین روش

تحلیل جریان نقدی (Cash flow)  به آسانترین روش وضعیت جریان نقدی نشان می‌دهد که یک شرکت چگونه سرمایه خود را خرج می‌کند و این سرمایه از کجا به شرکت وارد می‌شود. وضعیت جریان نقدی نشان‌دهنده‌ی تمامی نقدینگی است که یک شرکت از طریق فعالیت‌های در…