مرور

مفاهیم هوش مالی

هوش مالی در ایران

هوش مالی چیست ؟ هوش مالی یا همان financial IQ توانایی یک فرد برای حل مشکلات مالی خود و دیگران است.هر چه ما هوش مالی بالاتری داشته باشیم راحت تر می توانیم به درآمد بیشتر و زندگی با مشکلات مالی کمتر دست یابیم.در ادامه این مطلب در مورد…

هوش مالی و اقتصادی چیست و در ایران چه کاربردی دارد؟

هوش مالی چیست؟ هوش مالی یا همان financial IQ توانایی یک فرد برای حل مشکلات مالی خود و دیگران است. هر چه ما هوش مالی بالاتری داشته باشیم راحت تر می توانیم به درآمد بیشتر و زندگی با مشکلات مالی کمتر دست یابیم. در ادامه این مطلب در این مورد…