نکته هایی در نسبت P/E نهفته است

7,018 بازدید

نکته هایی در نسبت P/E نهفته است

همان گونه كه از نام آن پيدا است، براي محاسبه P/E آخرين قيمت روز سهام يك شركت به سود هر سهم (EPS) آن تقسيم مي‌شود. غالبا P/E در تاريخ‌هايي محاسبه مي‌شود كه شركت‌ها اطلاعات EPS (معمولا سه ماهانه)  را افشا مي‌كنند.

به لحاظ نظري،P/E يك سهم به ما مي‌گويد كه سرمايه‌گذاران چند ريال حاضرند به ازاي هر ريال سود يك شركت پرداخت نمايند. به همين جهت به آن ضريب سهام نيز مي‌گويند. به عبارت ديگر اگر P/E يك سهم ۲۰ باشد، به اين معني است كه سرمايه‌گذاران حاضرند ۲۰ ريال براي هر ريال از سود اين سهم (كه شركت توليد مي‌كند) بپردازند.

نکته هایی در نسبت P/E نهفته است

همه چيز يا به عبارتي حرف آخر را درباره ارزش سهم نمي‌گويد، اما براي مقايسه شركت‌هاي يك صنعت، كل بازار يا روند تاريخي P/E يك شركت سودآور است.

به ياد بسپاريد كه :

  p/e -1  يك نسبت است و از تقسيم P يا PRICE يا قيمت روز سهم به EPS يا E يا سود هر سهم به دست مي‌آيد.
  -۲  سه نوع EPS به نام‌هاي EPS دنباله دار، آينده و ميانگين وجود دارد.
  -۳  به لحاظ تاريخي، ميانگين P/E‌ها در بازه ۲/۳ _ ۲/۱۳ قرار مي‌گيرد.
  -۴  به لحاظ نظري، P/E يك سهم به ما مي‌گويد كه سرمايه‌گذاران حاضرند چند ريال به ازاي هر ريال سود بپردازند.
۵ -۵  تفسير بهتري از P/E اين است كه آن بازتاب خوشبيني بازار از آينده رشد يك شركت است.
 p/e  -۶  در مقايسه با قيمت بازار شاخص بهتري براي ارزش گذاري يك سهم است.
  -۷ بدون در نظر گرفتن نرخ‌هاي رشد صنعت، صحبت از بالا يا پايين بودن P/E يك شركت بي معناست.
  -۸ تغيير در اصول حسابداري شامل وجود چندين روش مجاز براي سود (EPS) تجزيه و تحليل P/E را دشوار مي‌كند.
 -۹ ‌‌ها عموما در زمان تورم حاد پايين تر مي‌آيند.
  -۱۰ تفاسير بسياري پيرامون دليل پايين بودن P/E يك شركت وجود دارد.
  -۱۱ تنها به اتكاي ضريب P/E اقدام به خريد و فروش سهام نكنيد.

AtlasNegar/uploads/2017/11/buffet-4-4.jpg

با سری مقالات تحلیل بنیادی بیشتر آشنا شوید

Screen Shot 2019-08-19 at 5.04.47 PM
درخواست مشاوره پذیرش

درخواست مشاوره ثبت نام

جهت مشاوره ثبت نام در دوره جامع نخبگان اطلاعات خود را ثبت کنید تا با شما تماس بگیریم.

نظر شما در رابطه با این مطلب ...

0 Comments

No Comment.

form