خانه سرمایه

کسب ۴۵ درصد سود توسط توسط خانم سعیده جمشیدی

خانم سعیده جمشیدی دانشجوی دوره نخبگان ۷ می‌باشند و ایشان توسط کانال خانه سرمایه با خانه سرمایه آشنا شدند. ایشان سهام سبزوا را با استراتژی خرید در کف خریداری کردند و بعد از سه هفته ۴۵ درصد سود دریافت کردند، همچنین وی می‌گویند:

از آموزش‌های خانه سرمایه بسیار رازی هستم زیرا باعث شدند که من در خانه در آمدزایی داشته باشم

دیدگاه شما

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.