نظر آقای فرخ در مورد اهمیت آموزش بورس در خانه سرمایه

جناب آقای حجت فرخ دانش پذیر دوره ۱۴ نخبگان در مورد اهمیت آموزش بورس در خانه سرمایه می‌گویند:

اگر دوستان و یا همکارانی که تمایل دارند در بازاری که محدودیت ندارد فعالیت کنند که این امر در اقتصاد کشورمان بسیار مهم می‌باشد، حتما با آموزش باید شروع کنند، آموزشی که کامل و جامع باشد و همچنین اساتید شناخته شده‌ آموزش بدهند و همچنین در بازاری که خودشان در حال فعالیت هستند، تدریس کنند که در واقع اساتید خانه سرمایه در بازار خرید و فروش و یا معامله انجام می‌دهند. باید بگویم که بنده قبلا معاملاتم را به روش سنتی و ساده‌ انجام می‌دادم و نه علت سود بنده مشخص بود و نه علت زیان بنده مشخص بود اما در دوره‌ای که شرکت کرده‌ام علت زیان‌ها و سودها مشخص شده و علت سوده‌هایی که بنده کسب می‌کنم، مشخص هستند.

دیدگاه شما

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.