توانیی شما پس از پایان دوره

شناخت فرصت های سرمایه گذاری در ایران

تحلیل قیمت سکه و ارز

شناخت روش های سرمایه گذاری در بورس

شناخت صنایع بورسی که قابلیت رشد دارند

روانشناسی بازار و روش های کنترل هیجانات بازار

شناخت شایعات بازار

به این سوالات پاسخ می دهیم

آینده اقتصاد ایران به کدام سو حرکت می کند؟

وضعیت مسکن در ایران چه می شود؟

رکود تا کی ادامه دارد؟

حباب ارز و طلا چیست ؟

ارز و سکه تا کجا رشد می کند؟

در کدام بازار سرمایه گذاری کنیم؟

سرمایه گذاری در کدام صنعت بورس مناسب تر است؟

مدرسین

2018/10/04 11:52:59