مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عادی چیست؟

هرگونه گردهمایی سهامداران و مدیران شرکت سهامی به منظور تعیین وضعیت شرکت و تصمیم‌گیری را مجمع می‌گویند. به عبارت دیگر تجمع صاحبان سهام شرکت به منظور اتخاذ تصمیماتی که معمولاً منجر به ایجاد منافعی برای آن‌ها می‌باشد را مجمع می‌گویند که مهم‌ترین مجامع شرکت‌های سهامی عبارت از مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عادی می‌باشند. به‌طور کلی دعوت به مجامع عمومی اعم از عادی، سالیانه، عادی به‌طور فوق العاده و مجمع فوق العاده با هیات مدیره شرکت سهامی است. در کلیه موارد دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی باید از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار که آگهی‌های مربوط به شرکت در آن درج می‌شود صورت پذیرد. در آگهی دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع باید دستور جلسه و تاریخ و محل تشکیل مجمع به همراه ساعت و نشانی کامل قید گردد. فاصله بین نشر آگهی تا تاریخ تشکیل مجمع عمومی نباید کم‌تر از ده روز و بیش‌تر از چهل روز باشد. قبل از تشکیل مجمع هر سهامداری که مایل به حضور در مجمع عمومی ‌باشد باید با ارائه ورقه سهم متعلق به خود به شرکت مراجعه نموده و مجوز ورود به جلسه را دریافت کند. فقط سهامدارانی می‌توانند در مجمع شرکت کنند که مجوز ورود را دریافت کرده باشند. هم‌چنین سهامداران ممکن است شخصاً و یا به‌وسیله نماینده در مجمع حاضر شوند. هر سهامداری می‌تواند به شخص دیگری وکالت دهد که به عنوان نماینده به جای او در مجمع حاضر شود.

بر اساس قانون انواع مجامع عمومی عبارت است از:

 • مؤسس
 • عادی
 • فوق العاده

در قانون، وجود مجامع عمومی تنها در شرکت‌های سهامی و تعاونی پیش‌بینی و الزامی شده است و در سایر شرکت‌ها الزامی نیست، البته شرکت‌های با مسئولیت محدود و مختلط سهامی، درصورتی‌که تعداد شرکا بیش از دوازده نفر باشد، موظف به تشکیل مجمع عمومی هستند.

مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عادی

مجمع عمومی عادی

مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عادی

 

به‌موجب قانون جهت تعیین خط مشی سالانه شرکت اعمال نظر شرکا و سهامداران شرکت‌های سهامی موظف‌اند در هر سال یک‌بار مجمع عمومی عادی شرکت را برگزار نمایند. این مجمع عادی ناظر بر جریان و فعالیت یک ساله شرکت بوده و دارای وظایف زیر می‌باشد:

 • انتخاب هیئت مدیره
 • انتخاب بازرسان شرکت
 • تصویب صورت های مالی
 • تقسیم منافع (سود تقسیمی)
 • تصویب یا رد پیشنهاد‌هایی که از طرف هیات مدیره و یا بازرسان و سهامداران شرکت ارائه می‌شود .
 • تعیین خط مشی شرکت و تصویب و یا اقدام به هر عملی که به صلاح شرکت باشد.

بر طبق ماده ۹۰ قانون تجارت تقسیم سود و اندوخته بین سهامداران پس از تصویب مجمع عمومی عادی جایز خواهد بود و تقسیم ۱۰ درصد از سود خالص بین سهامداران الزامی است.

حدنصاب تشکیل مجمع عادی سالیانه

در مجمع عادی سالیانه حضور دارندگان حداقل بیش از نصف سهام با حق رأی ضروری است. اگر در اولین دعوت حدنصاب مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از سهامداران ‌که حق رأی دارند رسمیت یافته و اخذ تصمیم خواهند نمود. به‌شرط آن‌که در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد. در مجمع تصمیمات همواره با اکثریت یعنی نصف بعلاوه یک آرا حاضرین در مجمع تصویب می‌شود.

مجمع عمومی عادی سالیانه چه زمانی برگزار می‌شود؟

مهلت قانونی تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه طبق قانون تجارت حداکثر ۴ ماه پس از پایان سال مالی شرکت می‌باشد. دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی باید از طریق نشر آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار، سایت رسمی سازمان بورس یا سایت شرکت به عمل آید. فاصله بین نشر آگهی و تاریخ تشکیل مجمع حداقل ۱۰ روز و حداکثر ۴۰ روز می‌باشد.

مجامع عمومی عادی سالیانه شرکت‌های بورسی برای تقسیم سود و… معمولاً در چه ماه‌هایی تشکیل می‌شود؟

سال مالی اکثر شرکت‌های بورسی پایان اسفند است و چون شرکت موظف هست که مجمع عادی سالیانه را حداکثر ۴ ماه پس از پایان سال مالی برگزار کند، بنابراین اکثر مجامع شرکت‌ها در تیر و خرداد برگزار می‌شود.

آیا می‌توان مجمع عمومی عادی را در غیر مواعد سالیانه دعوت نمود؟

هیأت مدیره و همچنین بازرس می‌توانند در مواقع مقتضی، مجمع عمومی عادی را به‌طور فوق العاده دعوت نمایند. در این صورت دستور جلسه مجمع باید در آگهی دعوت قید شود.

مجمع عمومی فوق العاده

مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عادی

در موارد ویژه‌ای که برای شرکت پیش می‌آید و در صلاحیت وظایف مجمع عمومی عادی نیست ولی برای اتخاذ تصمیم در خصوص آن‌ها نیاز به تصویب سهامداران می‌باشد. مجمع عمومی فوق العاده تشکیل می‌شود. موضوعات اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه شرکت، کاهش یا افزایش سرمایه و انحلال شرکت فقط در مجمع فوق العاده قابل رسیدگی است.

حدنصاب تشکیل مجمع عمومی فوق العاده

مجمع عمومی فوق العاده هنگامی رسمیت خواهد یافت که دارندگان بیش از نصف سهام دارای حق رأی در جلسه حاضر باشند. اگر در اولین دعوت حدنصاب مذکور حاصل نشد مقام دعوت‌کننده ملزم است مجمع را برای نوبت دوم دعوت نماید. حدنصاب مذکور حاصل نشد مقام دعوت‌کننده ملزم است مجمع را برای نوبت دوم دعوت نماید. مجمع دوم با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامداران دارای حق رأی رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم می‌نمایند. مشروط بر آن‌که در آگهی دعوت مجمع فوق العاده برای نوبت دوم نتیجه عدم تشکیل مجمع اول به دلیل عدم حصول حدنصاب لازم قید گردد.

مجمع عمومی مؤسس چه وظایفی بر عهده دارد؟

وظایف مجمع عمومی مؤسس به‌قرار زیر است:

 • رسیدگی به گزارش مؤسسین و تصویب آن و نیز احراز پذیره‌نویسی کلیه سهام شرکت و تأدیه مبالغ لازم.
 • تصویب طرح اساسنامه شرکت و در صورت لزوم، اصلاح آن.
 • انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت.
 • تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که هرگونه دعوت و اطلاعیه بعدی برای سهامداران تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد.

شرکت‌های بورسی چگونه زمان و دستور جلسات مجامع عمومی خود را اعلام می‌کنند؟

شرکت‌ها موظف هستند که زمان، تاریخ، محل تشکیل و دستور جلسه مجامع عمومی را در روزنامه‌های کثیرالانتشار و سایت اینترنتی خود درج کنند و مراتب را حداقل ۱۰ روز قبل از برگزاری مجمع افشا نمایند. همچنین آگهی مجمع شرکت‌های بورسی در سایت کدال و سایت www.tsetmc.com قابل مشاهده است.

قبل از برگزاری مجمع عادی سالانۀ شرکت‌های بورسی چه اطلاعاتی منتشر می‌شود؟

جهت تصمیم‌گیری بهتر سهامداران شرکت، ۱۰ روز قبل از برگزاری مجمعِ شرکت‌ها، صورت‌های مالی سالانه حسابرسی شده با کلیۀ یادداشت‌های پیوست آن و گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع منتشر می‌شود. درصورتی‌که شرکتِ بورسی، دارای شرکت‌های تابعه باشد، علاوه بر اطلاعات فوق، صورت‌های مالی تلفیقی حسابرسی شده و صورت‌های مالی سالانه حسابرسی شدۀ شرکت‌های تابعه نیز منتشر می‌شود. همچنین جدول زمان‌بندی پرداخت سود نقدی پیشنهادی توسط هیئت‌مدیره نیز قبل از برگزاری مجمع‌ عمومی ‌عادی افشا می‌گردد.

ترتیبی که برای خواندن مقالات" مجامع "به شما پیشنهاد می‌کنیم:
28 دیدگاه
 1. سید حسین می گوید

  سلام مجمع عمومی فوق العاده معمولا چند روز طول میشه؟ مجامع دیگه چند روز؟ خیلی وقته منتظرم یکی از نمادهای پتروشیمی مجمعش تموم بشه و نمیدونم تا کی باید صبر کنم. مجمع فوق العادش برای افزایش سرمایه بوده. با تشکر

  1. خانه سرمایه می گوید

   با سلام دوست عزیز
   ماده ۲۰: بازگشایی نمادهای معاملاتی با اعلام سازمان و طبق شرایط زیر انجام می‌شود:

   ۱- حداکثر ۲ روز کاری پس از برگزاری مجمع عمومی عادی ناشر پذیرفته شده که تصمیمات آن تصویب صورت‌های مالی یا تقسیم سود باشد، به صورت حراج ناپیوسته و بدون محدودیت دامنه نوسان؛

   ۲- حداکثر ۲ روز کاری پس از برگزاری مجمع عمومی عادی که موضوع آن سایر موارد غیر از بند ۱ باشد، به صورت حراج ناپیوسته و با محدودیت دامنه نوسان؛

   ۳- حداکثر ۲ روز کاری پس از برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده‌ای که تصمیمات آن منجر به تغییر سرمایه ناشر پذیرفته شده نشود، به صورت حراج ناپیوسته و با محدودیت دامنه نوسان؛

   ۴- حداکثر ۲ روز کاری پس از برگزاری مجمع عمومی یا جلسه هیات‌مدیره در خصوص تغییر سرمایه یا انتشار هرگونه اوراق بهادار دیگر به منظور تامین مالی، بازگشایی نماد طی مهلت مقرر در این بند منوط به افشای پیش‌بینی پس از اعمال اثرات تغییر سرمایه یا انتشار اوراق بهادار، بدون محدودیت دامنه نوسان؛

   نکته: مواعد زمانی جهت بازگشایی نمادهای موضوع این ماده، در شرایط خاص و با دستور مدیرعامل بورس می‌تواند حداکثر با ۲ روز تاخیر اعمال گردد.

 2. محمد می گوید

  سلام
  وقتتون بخیر

  اول از همه خیلی ممنون بابت پاسخگویی سریع و مفصل به سوالات واقعأ جای تشکر داره.
  و اینکه میخواستم بدونم شرکتی که ۹۷٫۵ درصد شناوری سهم و فقط یک سهامدار عمده با ۲٫۵ درصد مالکیت داره چجوری قراره مجمع عمومی فوق العاده تشکیل بده و برای افزایش سرمایه تصمیم گیری کنه ؟؟!! ظاهرأ هیچ موقع به حد نصاب نرسه!!

  1. خانه سرمایه می گوید

   با سلام دوست عزیز
   نصاب تشکیل جلسات در مجمع عمومی عادی
   به موجب ماده ۸۷ لایحه قانون تجارت، حد نصاب تشکیل جلسات در مجمع عمومی عادی در دعوت اول با حضور دارندگان اقلاَ بیش از نصف سهامی است که حق رای دارند. این نصاب سرمایه ای می باشد یعنی اکثریت مطلق سرمایه ای. به عنوان مثال اگر شرکت صد واحد سرمایه داشته باشد باید در دعوت اول، دارندگان حداقل ۵۱ واحد از سرمایه حاضر شوند. این حد نصاب مانند دعوت اول مجمع عمومی فوق العاده می باشد.
   اگر در دعوت اول، اکثریت مذکور حاصل نشد، مجمع برای بار دوم دعوت می شود به شرط آن که نتیجه دعوت اول قید شده باشد.
   در دعوت دوم مجمع عمومی عادی، حضور هر تعداد از صاحبان سهام که هر مقدار از سهام شرکت را تعهد کرده باشند، کفایت می کند. پس در دعوت دوم مجمع عمومی عادی، اکثریت عددی یا سرمایه ای مد نظر نمی باشد. مثلاَ اگر شرکت ۲۰ سهامدار داشته باشد، مجمع عمومی عادی در دعوت دوم با حضور ۳ سهامدار نیز تشکیل می شود، حتی اگر این ۳ سهامدار دارای ده درصد از سرمایه باشند.
   مجمع عمومی عادی مانند مجمع عمومی فوق العاده ، تا دو نوبت دعوت می شود اما مجمع عمومی موسس برای تشکیل تا سه نوبت دعوت می شود.

   1. علی می گوید

    سلام. آخرش چی شد؟
    در مجمع دوم باید یک سوم باشن یا نیاز نیست؟

    1. خانه سرمایه می گوید

     با سلام دوست عزیز
     دعوت دوم مجمع عمومی عادی، حضور هر تعداد از صاحبان سهام که هر مقدار از سهام شرکت را تعهد کرده باشند، کفایت می کند

 3. محمد می گوید

  سلام
  وقتتون بخیر

  منظورتون از سهامدارهای دارای حق رای چه کسانی هستند؟؟ سهامدار خرد شرکت هم شامل میشن یا فقط سهدارای عمده حق رای دارن؟؟

  1. خانه سرمایه می گوید

   با سلام دوست عزیز
   صاحب سهم حق دارد در کلیه مجامع عمومی حاضر شده و با دادن رای در اداره امور شرکت دخالت کنند. ولی باید در نظر داشت که حضور در مجامع عمومی و دادن رای تکلیف و تعهدی برای صاحب سهم نیست و نمی توان او را مجبور به حضور و دادن رای در مجامع عمومی نمود. اصولاَ هر سهمی دارای حق رای است و شرکت نمی تواند سهام بدون حق رای صادر نماید. در بعضی از کشورها مانند انگلستان سهام بدون رای پیش بینی شده، ولی اینگونه سهام در حقیقت برگ های قرضه هستند که وام دهندگان در عوض دریافت بهره ثابت در منافع شرکت شریک می شوند بدون آن که حق دخالت در اداره امور شرکت داشته باشند.
   در صورتی که اساسنامه شرکت محدودیت هایی برای حق حضور و رای صاحبان سهام پیش بینی نکرده باشد، هر صاحب سهمی حق حضور در جلسات مجامع عمومی را داشته و هر سهم یک رای دارد. در صورتی که اساسنامه شرکت محدودیت هایی برای حق حضور و رای صاحبان سهام قائل شده باشد، این محدودیت فقط برای مجامع عمومی عادی نافذ است و برای مجامع عمومی فوق العاده تاثیری ندارد. زیرا ماده ۷۴ قانون تجارت مقرر می دارد : ” در مجامع عمومی که برای امتداد مدت شرکت یا برای انحلال شرکت قبل از موعد مقرر یا هر نوع تغییر دیگری در اساسنامه تشکیل می شود … کلیه صاحبان سهام قطع نظر از عده سهام خود حق حضور و به نسبت هر یک سهم یک رای دارند، ولو اینکه اساسنامه برخلاف این مقرر داشته باشد “. ولی چون مواد ۶۶ و ۶۷ قانون تجارت مقرر می دارد :
   ” ماده ۶۶- اساسنامه معین می کند برای حق ورود در مجمع چند سهم ( به عنوان وکالت یا مالکیت ) باید داشت “.
   ” ماده ۶۷- عده آرائی که هر یک از شرکاء به نسبت عده سهام خود دارند به موجب اساسنامه معین می گردد .”
   می توان چنین نتیجه گرفت که اساسنامه شرکت می تواند در مورد مجامع عمومی عادی حضور سهامداران را موکول به داشتن چند سهم کند. مثلاَ مقرر دارد که برای حضور در مجمع عمومی هر صاحب سهم باید دارای ۱۰ سهم باشد. این موضوع در شرکت هایی که دارای سهام زیادی می باشند، خیلی مفید است. زیرا در موردی که عده سهامداران زیاد باشد، عملاَ تجمع تمام آن ها در یک جلسه میسر نیست. همچنین ممکن است طبق ماده ۶۷ قانون تجارت مقرر دارد که بعضی از سهام دارای چند رای و بعضی دارای آراء کمتری باشند. بنابراین طبق قانون تجارت ایران هیچ گونه مانعی برای ایجاد سهام دارای چند رای وجود ندارد. ولی با در نظر گرفتن ماده ۷۴ قانون تجارت در مورد مجامع عمومی فوق العاده اگر هم اساسنامه سهام دارای چندین رای را پیش بینی کرده باشد، مقررات اساسنامه در نظر گرفته نخواهد شد و کلیه سهام دارای آراء مساوی می باشند. در بعضی از کشورهای دیگر مانند فرانسه سابقاَ ایجاد سهام دارای چند رای جائز بود، ولی امروزه قاننون دیگر انتشار چنین سهامی را اجازه نمی دهد، زیرا به این ترتیب همواره اقلیتی بر شرکت حاکم نخواهند بود. در کشور فرانسه حتی واگذاری رای سهام بدون واگذاری سهام جایز نیست و صاحب سهم نمی تواند حق رای را از سهم جدا کند. البته صاحب سهم می تواند به شخص دیگری وکالت دهد که به جای او در مجامع عمومی رای بدهد. ولی وکالت در امری واگذاری محسوب نمی شود و موکل همواره می تواند اموری را که به وکیل ارجاع داده است، شخصاَ انجام دهد. در قانون تجارت ایران مقرراتی برای منع واگذاری حق رای صاحبان سهام پیش بینی نشده و بنابراین صاحب سهم مجاز است قسمتی از حقوق خود را من جمله حق رای را به دیگری واگذار کند.

 4. وحید می گوید

  با سلام ممنون از پیگیری شما در مورد پاسخ به سوالات
  ببخشید سهتمی که به مجمع میرود برای انتخاب هیت مدیره چند روز طول میکشه و ایا سود یا زیانی هم در پیش دارد؟

  1. خانه سرمایه می گوید

   با سلام دوست عزیز
   هر شرکت بورسی برای تصمیم گیری درباره امور اساسی شرکت جلساتی را برگزار می کند تا همه ی سهامدارن به منظور اعلام نظر و دادن رای در آنجا حضور یابند.
   این جلسات ممکن است برای انتخاب مدیران در صورت اتمام دوره ی مدیریت، تایید و تصویب صورت های مالی سالیانه، تقسیم سود و … تشکیل شود که به آن مجمع عمومی عادی سالیانه می گوییم.
   شرکت ها حداکثر ۴ ماه زمان دارند که بعد از اتمام سال مالی این مجمع را برگزار نمایند. برای برگزاری این مجمع باید سهم متوقف گردد و وضعیت بازگشایی سهام بعد از مجمع عمومی عادی سالانه نیز به این شرح می باشد. سهم باید حداکثر تا ۵ روز کاری بعد از مجمع بازگشایی گردد. این بازگشایی بدون محدودیت دامنه ی نوسان قیمت و به صورت کشف قیمت صورت خواهد گرفت.

 5. کوروش می گوید

  سلام
  خدا قوت
  اگه در بورس مجمع عمومی فوق العاده در بار اول و بار دوم به حد نصاب نرسد چی میشه؟
  برای بار اول و دوم فرمودید در نظرات
  با تشکر

  1. خانه سرمایه می گوید

   با سلام دوست عزیز
   نصاب تشکیل جلسات در مجمع عمومی عادی
   به موجب ماده ۸۷ لایحه قانون تجارت، حد نصاب تشکیل جلسات در مجمع عمومی عادی در دعوت اول با حضور دارندگان اقلاَ بیش از نصف سهامی است که حق رای دارند. این نصاب سرمایه ای می باشد یعنی اکثریت مطلق سرمایه ای. به عنوان مثال اگر شرکت صد واحد سرمایه داشته باشد باید در دعوت اول، دارندگان حداقل ۵۱ واحد از سرمایه حاضر شوند. این حد نصاب مانند دعوت اول مجمع عمومی فوق العاده می باشد.
   اگر در دعوت اول، اکثریت مذکور حاصل نشد، مجمع برای بار دوم دعوت می شود به شرط آن که نتیجه دعوت اول قید شده باشد.
   در دعوت دوم مجمع عمومی عادی، حضور هر تعداد از صاحبان سهام که هر مقدار از سهام شرکت را تعهد کرده باشند، کفایت می کند. پس در دعوت دوم مجمع عمومی عادی، اکثریت عددی یا سرمایه ای مد نظر نمی باشد. مثلاَ اگر شرکت ۲۰ سهامدار داشته باشد، مجمع عمومی عادی در دعوت دوم با حضور ۳ سهامدار نیز تشکیل می شود، حتی اگر این ۳ سهامدار دارای ده درصد از سرمایه باشند.
   مجمع عمومی عادی مانند مجمع عمومی فوق العاده ، تا دو نوبت دعوت می شود اما مجمع عمومی موسس برای تشکیل تا سه نوبت دعوت می شود.

 6. محمد همتی می گوید

  سلام وقت بخیر.در مورد مجامع عمومی عادی سالانه و مجامع عمومی فوق العاده از نظر ورود کدوم یکی بهتره واسه خرید و چند روز قبلش ممنون؟

  1. خانه سرمایه می گوید

   DPS به کسانی تعلق می گیرد که در زمان تشکیل مجمع عمومی سهامدار شرکت باشد.

   یعنی اگر شما ۲ روز قبل از مجمع (طبق قانون بورس ۲ روز قبل مجمع نماد متوقف می شود) سهام شرکتی را خرید کنید و حتی بعد از مجمع سهام خود را بفروشید، در صورتی که در مجمع سودی تقسیم شود این سود به شما تعلق خواهد گرفت

 7. محمد می گوید

  با سلام و خسته نباشید
  ببخشید میشه راجع به زمان حداقل و حداکثری بازگشایی سهم بعد از مجامع هم توضیح بدین.

  1. خانه سرمایه می گوید

   با سلام دوست عزیز
   قوانین بازگشایی نمادهای معاملاتی
   ماده ۲۰: بازگشایی نمادهای معاملاتی با اعلام سازمان و طبق شرایط زیر انجام می‌شود:

   ۱- حداکثر ۲ روز کاری پس از برگزاری مجمع عمومی عادی ناشر پذیرفته شده که تصمیمات آن تصویب صورت‌های مالی یا تقسیم سود باشد، به صورت حراج ناپیوسته و بدون محدودیت دامنه نوسان؛

   ۲- حداکثر ۲ روز کاری پس از برگزاری مجمع عمومی عادی که موضوع آن سایر موارد غیر از بند ۱ باشد، به صورت حراج ناپیوسته و با محدودیت دامنه نوسان؛

   ۳- حداکثر ۲ روز کاری پس از برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده‌ای که تصمیمات آن منجر به تغییر سرمایه ناشر پذیرفته شده نشود، به صورت حراج ناپیوسته و با محدودیت دامنه نوسان؛

   ۴- حداکثر ۲ روز کاری پس از برگزاری مجمع عمومی یا جلسه هیات‌مدیره در خصوص تغییر سرمایه یا انتشار هرگونه اوراق بهادار دیگر به منظور تامین مالی، بازگشایی نماد طی مهلت مقرر در این بند منوط به افشای پیش‌بینی پس از اعمال اثرات تغییر سرمایه یا انتشار اوراق بهادار، بدون محدودیت دامنه نوسان؛

   نکته: مواعد زمانی جهت بازگشایی نمادهای موضوع این ماده، در شرایط خاص و با دستور مدیرعامل بورس می‌تواند حداکثر با ۲ روز تاخیر اعمال گردد.

 8. شایان می گوید

  سلام خسته نباشید اگر در بورس مجمع عمومی فوق العاده در بار اول و بار دوم به حد نصاب نرسد چه اتفاقی می افتد؟؟
  ممنون میشم جواب بدید

  1. خانه سرمایه می گوید

   با سلام دوست عزیز
   حد نصاب تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق العاده
   برای رسمیت جلسه مجمع عمومی فوق العاده حضور بیش از نصف صاحبان سهام دارای حق رای الزامی است . چنانچه در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشود دعوت دوم یا حضور بیش از یک سوم صاحبان سهام دارای حق رای رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود منوط به اینکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.
   مجمع عمومی عادی مانند مجمع عمومی فوق العاده ، تا دو نوبت دعوت می شود اما مجمع عمومی موسس برای تشکیل تا سه نوبت دعوت می شود.

   1. محسن هوشمند می گوید

    باسلام و تشکر. امکان داره ماده قانونی نوبت سوم برای مجمع فوق‌العاده رو بفرمایید. چون بنده برای مجمع فوق‌العاده، صرفا تا دو نوبت دعوت رو مشاهده کردم.

    1. خانه سرمایه می گوید

     با سلام دوست عزیز
     با تشکر از مداقه شما. اصلاح شد

 9. مجید می گوید

  با سلام
  زمان پرداخت سود کی و کجا هست؟ از چه طریقی اطلاع پیدا کنیم؟

  1. خانه سرمایه می گوید

   با سلام دوست عزیز
   ازطریق سایت کدال و یا امور سهام شرکت پیگیری کنید

 10. vahid می گوید

  سلام
  ممنون میشم پاسخ سوالم رو بدید
  آیا برای اینکه مشمول سود سالانه سهام یک شرکتی باشیم باید حتمآ در مجمع عمومی عادی سالانه شرکت داشته باشیم و حضور اجباریست یا خیر ؟
  شرط دیگرش که باید سهامدار اون شرکت تا قبل از برگذاری مجمع باشیم رو میدونم
  با تشکر

  1. پشتیبان می گوید

   با سلام و احترام،
   برای این که مشمول دریافت سود نقدی باشید، تنها کافیست در زمان برگزاری مجمع سهامدار شرکت باشید و ” حضور فیزیکی” در مجمع برای دریافت سود لازم نیست.

 11. vahid می گوید

  سلام
  ممنون میشم پاسخ سوالم رو بدید
  آیا برای اینکه مشمول سود سالانه سهام یک شرکتی باشیم باید حتمآ در مجمع عمومی عادی سالانه شرکت داشته باشیم و حضور اجباریست یا خیر ؟
  شرط دیگرش که باید سهامدار اون شرکت تا قبل از برگذاری مجمع باشیم رو میدونم ولی در رابطه با حضور یا عدم حضور در مجمع سوال دارم
  خواهش میکنم جواب بدید چون سوال بزرگی در ذهنم ایجاد شده
  با تشکر

  1. پشتیبان می گوید

   با سلام و احترام،
   خیر حضور فیزیکی لازم نیست.

 12. وحید وحدانی می گوید

  من موافقم که برای بنده و سایرین کلاس و یا دوره بورسی برگزار نمایید تا اطلاعات کامل و جامع در سرمایه گذاری بورسی را داشته باشم لذا چون سرمایه بنده تقریبا هنگفت دارم و این مستلزم یاد گیری و تجربه از اساتید بورسی در ایران و پرداخت هزینه کلاس و سیگنال را پرداخت خواهم کرد و کما اینکه بنده رو آشنا با بورس نمایید بسیار سپاس گذارم ۰۰۰ وحید وحدانی ۰۹۱۵۳۸۴۱۶۰۹

  1. پشتیبان می گوید

   با سلام و احترام
   جهت ثبت‌نام و پیگیری دوره‌های آموزشی خانه سرمایه، در اسرع وقت با کارشناسان بخش پشتیبانی آموزشگاه(۰۲۱۹۱۰۰۷۵۹۰) تماس حاصل فرمایید.

دیدگاه شما

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.