آشنایی و ارتباط با خانه سرمایه

مرکز آموزش سرمایه گذاری خانه سرمایه

خانه سرمایه

پیام شما می تواند شروع یک تحول مالی باشد

تهران پاسداران بوستان دوم گیلان غربی

tel:02191007590

5000100090

ما که هستیم

از سال ۱۳۹۰ که مجموعه خانه سرمایه شروع به کار کرد تمام تلاش من و همکارانم ایجاد مرجعی برای آموزش واقعی و صحیح موفقیت در سرمایه گذاری بوده است تا زندگی بهتری برای خود و اطرافیانمان بسازیم.

ما اعتقاد داریم با آموزش روش های درست سرمایه گذاری نه تنها خودمان به ثروت دست خواهیم یافت بلکه وطنی ثروتمند خواهیم داشت.