فیلتر نویسی دیدبان بازار بورس

برنامه درسی دوره

قسمت اول-فیلتر نویسی دیدبان بازار بورس 00:00:00
قسمت دوم-فیلتر نویسی دیدبان بازار بورس 00:00:00
قسمت سوم-فیلتر نویسی دیدبان بازار بورس 00:00:00
قسمت چهارم-فیلتر نویسی دیدبان بازار بورس 00:00:00
قيمت 215,000 تومان شرکت در دورهامتیاز: 0 از 0 رای

0

    1 دیدگاه
    ۰ دانشجو
    © کپی رایت خانه سرمایه | khanesarmaye.com