فنون و ابزار های تحلیل تکنیکال پیشرفته Advanced Get

برنامه درسی دوره

فنون و ابزار های تحلیل تکنیکال پیشرفته Advanced Get-مقدمه-آموزش انتقال دیتا 00:00:00
فنون و ابزار های تحلیل تکنیکال پیشرفته Advanced Get-قسمت اول-آموزش ادونس گت 00:00:00
فنون و ابزار های تحلیل تکنیکال پیشرفته Advanced Get-قسمت دوم 00:00:00
فنون و ابزار های تحلیل تکنیکال پیشرفته Advanced Get-قسمت سوم 00:00:00
فنون و ابزار های تحلیل تکنیکال پیشرفته Advanced Get-قسمت چهارم 00:00:00
فنون و ابزار های تحلیل تکنیکال پیشرفته Advanced Get-قسمت پنجم 00:00:00
فنون و ابزار های تحلیل تکنیکال پیشرفته Advanced Get-قسمت ششم 00:00:00
فنون و ابزار های تحلیل تکنیکال پیشرفته Advanced Get-قسمت هفتم 00:00:00
فنون و ابزار های تحلیل تکنیکال پیشرفته Advanced Get-قسمت هشتم 00:00:00
فنون و ابزار های تحلیل تکنیکال پیشرفته Advanced Get-قسمت نهم 00:00:00
قيمت 325,000 تومان شرکت در دورهامتیاز: 0 از 0 رای

0

    1 دیدگاه
    ۰ دانشجو
    © کپی رایت خانه سرمایه | khanesarmaye.com