طراحی سیستم معاملاتی

برنامه درسی دوره

قسمت اول:مقدمه طراحی استراتژی معاملاتی 00:00:00
قسمت دوم:مراحل طراحی و ساخت یک سیستم معاملاتی 00:00:00
قسمت سوم:انتخاب نوع تحلیل 00:00:00
قسمت چهارم:انتخاب بازه زمانی تحلیل یا تایم فریم 00:00:00
قسمت پنجم:تشخیص روند 00:00:00
قسمت ششم:تعیین نسبت ریسک به ریوارد 00:00:00
قسمت هفتم:میزان سرمایه جهت ورود به ترید 00:00:00
قسمت هشتم:تعین نقاط ورود و خروج 00:00:00
قسمت نهم:حذف سیستم معاملاتی 00:00:00
قسمت دهم:نمونه سیستم معاملاتی و جمع بندی 00:00:00
قيمت 150,000 تومان شرکت در دورهامتیاز: 0 از 0 رای

0

    1 دیدگاه
    ۰ دانشجو
    © کپی رایت خانه سرمایه | khanesarmaye.com