تحلیل بنیادی پیشرفته(بررسی صنایع)

برنامه درسی دوره

آشنایی با صنایع و صنعت شیمیایی 00:00:00
صنعت فلزات اساسی 00:00:00
صنعت واسطه گری 00:00:00
صنعت انفورماتیک(ارتباطات) 00:00:00
صنعت خودرو 00:00:00
صنعت دارو 00:00:00
صنعت غذایی 00:00:00
صنعت حمل و نقل 00:00:00
سایر صنایع 00:00:00
صنعت برق 00:00:00
صنعت کانی غیر فلزی 00:00:00
شرکت های غیر بورسی 00:00:00
نمونه تحلیل سهم و محاسبه EPS(نماد ارفع) 00:00:00
ارزشگذاری 00:00:00
قيمت 490,000 تومان شرکت در دورهامتیاز: 0 از 0 رای

0

    1 دیدگاه
    ۰ دانشجو
    © کپی رایت خانه سرمایه | khanesarmaye.com