استراتژی حد ضرر و تکنیکهای ورود و خروج به سهم

معرفی دوره

اولین چیزی که قرار است به شما آموزش دهم، بسیار ساده است، استراتژی معاملاتی روزانه با حداکثر سود می‌باشد. از سال ۲۰۰۷ از استراتژی معاملاتی روند استفاده می‌کنم و هنوز هم امروزه کاربرد دارد. سعی دارم مختصر و مستقیم به این نکته اشاره کنم.

برنامه درسی دوره

فصل اول
قسمت اول (استراتژی حد ضرر و تکنیکهای ورود و خروج به سهم) 00:00:00
قسمت دوم (استراتژی حد ضرر و تکنیکهای ورود و خروج به سهم) 00:32:00
قسمت سوم (استراتژی حد ضرر و تکنیکهای ورود و خروج به سهم) 00:00:00
قسمت چهارم (استراتژی حد ضرر و تکنیکهای ورود و خروج به سهم) 00:00:00
قسمت پنجم (استراتژی حد ضرر و تکنیکهای ورود و خروج به سهم) 00:00:00
قسمت ششم (استراتژی حد ضرر و تکنیکهای ورود و خروج به سهم) 00:00:00
قسمت هفتم (استراتژی حد ضرر و تکنیکهای ورود و خروج به سهم) 00:00:00
قسمت هشتم (استراتژی حد ضرر و تکنیکهای ورود و خروج به سهم) 00:00:00
قسمت نهم (استراتژی حد ضرر و تکنیکهای ورود و خروج به سهم) 00:00:00
قسمت دهم (استراتژی حد ضرر و تکنیکهای ورود و خروج به سهم) 00:00:00
قسمت یازدهم (استراتژی حد ضرر و تکنیکهای ورود و خروج به سهم) 00:00:00
قسمت دوازدهم(استراتژی حد ضرر و تکنیکهای ورود و خروج به سهم) 00:00:00
قسمت سیزدهم (استراتژی حد ضرر و تکنیکهای ورود و خروج به سهم) 00:00:00
قسمت چهاردهم (استراتژی حد ضرر و تکنیکهای ورود و خروج به سهم) 00:00:00
قسمت پانزدهم (استراتژی حد ضرر و تکنیکهای ورود و خروج به سهم) 00:00:00
قيمت 150,000 تومان شرکت در دورهامتیاز: 0 از 0 رای

0

    1 دیدگاه
    ۰ دانشجو
    © کپی رایت خانه سرمایه | khanesarmaye.com