آموزش تحلیل با استفاده از نرم افزار مفید تریدر

برنامه درسی دوره

آموزش تحلیل با استفاده از نرم افزار مفید تریدر-قسمت اول 00:00:00
آموزش تحلیل با استفاده از نرم افزار مفید تریدر-قسمت دوم استفاده از ابزار ها(الف) 00:00:00
آموزش تحلیل با استفاده از نرم افزار مفید تریدر-قسمت دوم استفاده از ابزار ها(ب) 00:00:00
قيمت 435,000 تومان شرکت در دورهامتیاز: 0 از 0 رای

0

    1 دیدگاه
    ۰ دانشجو
    © کپی رایت خانه سرمایه | khanesarmaye.com